Hond en kat blijven favoriet, maar aantal exotische huisdieren neemt toe | NAKED

Wereldwijd heeft meer dan de helft van de mensen minimaal één huisdier. Honden en katten staan ​​daarbij torenhoog aan kop, hoewel ook minder aaibare dieren als vissen goed blijken te scoren. Maar in Nederland komen ook dieren die niet bedoeld zijn om in huis te houden steeds vaker voor. Dierenorganisations vinden dat een zorgelijke trend. … Read more

Honden tijdens het hardlopen: Zo ga je ermee om

Hardlopers en honden, het is som een ​​lastige combinatie. Onze paden kruisen elkaar nou eenmaal regelmatig. Well I bang voor honden? Of vind je het vervelend als ze achter je aan rennen Of tegen je opspringen? Deze tips helpen viervoeters op veilige afstand houden. Honden en hardlopen: zo ga je ermee om Denk je ontspannen … Read more

Vogelgriep onder wilde vogels blijft maar rondgaan: wat is er aan de hand? | NAKED

Vogelbeschermers maken zich grote zorgen over de vogelgriep onder wilde vogels in Nederland. Anders dan andere jaren blijft het virus maar om zich heen grijpen. Bij sommige vogelsoorten heeft dat al geleid tot massale sterfte. Wat is er aan de hand? De vogelgriep is niet nieuw in Nederland. Trekvogels zoals ganzen, kuifeenden en smienten nemen … Read more